Malin Wohlert

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
malin.wohlert[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-7568877
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare vid avdelningen för Tillämpad Mekanik med intresse för molekylär modellering och förståelse för egenskaper och mekanismer hos biomaterial såsom trä. Jag är del av Biofysiknätverket inom fakulteten.

Jag är lärare i Hållfasthetslära och metodhandledare inom Supplemental Instruction-programmet vid Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik.

Jag erbjuder pedagogiskt stöd som medlem i fakultetens pedagogiska råd (TUR).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Wohlert
Senast uppdaterad: 2021-03-09