Maria Skeppstedt

Språkteknolog (Tjänstledig) vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för digital utveckling och kommunikation - 311

E-post:
maria.skeppstedt[AT-tecken]isof.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-08-01 - 2023-01-31

Forskningsingenjör vid Institutionen för ABM, Centrumbildning i Digital Humaniora

E-post:
maria.skeppstedt[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09