Malin Tväråna

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
malin.tvarana[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Lektor i ämnesdidaktik. Jag undervisar i samhällskunskapsdidaktik och vetenskaplig metod och teori för samhällskunskapslärare, handleder och examinerar uppsatser, samt kursleder VFU.

Jag forskar kring samhällskunskapsdidaktik och medborgarbildning, subjektifikation och agens i realtion till kritiskt tänkande, didaktiskt ledarskap och undervisningsutvecklande forskning. Jag har ett särskilt intresse för fenomenografi, variationsteori, verksamhetsteori och undervisningsutvecklande designforskning

Jag är nätverksledare för SO-nätverket vid Stockholm Teaching and Learning Study där vi driver ett forskningsprojekt om visuella representationer i samhällskunskapsundervisning, som finansieras av det nationella ULF-projektet för utveckling av forskningssamarbete mellan akademi och skola.

Jag deltar även i ett ämnesövergripande projekt kring källkritik och källtillit, finansierat av Skolforskningsinstituet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Tväråna
Senast uppdaterad: 2021-03-09