Ale Pålsson

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
ale.palsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1530
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag har disputerat 2016 med min avhandling Our Side of the Water: Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800-1825, där jag utforskat idéer om medborgarskap och politisk medverkan utifrån den naturaliserade befolkningen i St Barthélemy. Jag arbetar just nu som post-doc i ett projekt att tillgängliggöra arkiven kring St Barthélemy. Övriga intressen är postkolonial teori, global historia, intersektionalitet samt 1800-talets politiska och sociala historia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ale Pålsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09