Koen Dekkers

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
koen.dekkers[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Koen Dekkers
Senast uppdaterad: 2021-03-09