Mahmoud Mousavi

Universitetslektor i hållfasthetslära vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
mahmoud.mousavi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6282
Mobiltelefon:
070-1679611
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Associate Professor

Research Group: Mahmoud Mousavi leads a research group addressing "Architectured Materials: Mechanics and Beyond" funded by VR, Horizon Europe, and Industry.

Board member: Dep of Materials Science and Eng.

Board member: Master Prog in Additive Manufacturing

Courses: Mechanics, Solid Mechanics, Fracture Mechanics, FEM, Continuum Mechanics, Faculty PhD course on Research Methodology

Pedogogy: PUMA project co'applicant, "Immersive Tech for Educating Mechanical Engineers"

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Career Highlights:
2019 Associate Professor in Solid Mechanics, Department of Materials Science and Engineering, Uppsala University, Sweden.
2016-2019 Senior Lecturer in Mechanical Engineering, Department of Engineering and Physics, Karlstad University, Sweden.
2012-2016 Postdoctoral Researcher and Lecturer, Department of Civil Engineering, Aalto University, Finland.
2016 (Jan-Jun) Visiting Postdoctoral Researcher, Department of Engineering Science, University of Oxford, UK.
2014-2015 Visiting Postdoctoral Researcher, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
2007-2012 PhD student, Tehran Polytechnic, Iran.

Qualifications:
2019 Docent (Assoc. Prof.) in Mechanical Engineering. Karlstad University.
2014 University Pedagogical Training, The Strategic Support for Research and Education, Aalto University, Finland.
2012 Ph.D. in Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Tehran Polytechnic, Iran.
2007 M.Sc. in Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Tehran Polytechnic, Iran.
2005 B.Sc. in Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Tehran Polytechnic, Iran.

Publications:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fOnQMhgAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Mousavi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Ongoing Projects:

-"Defect engineering in metamaterials based on generalized continuum modeling" funded (PhD student) by Swedish Research Council (starting grant) 2019-2023

-"Energy management with architectured materials", funded (Industry PhD student) by Hitachi Energy, Sweden, 2023-2027.

-"Dynamics of nano-electromechanical waveguides", funded (Postdoctoral Fellowships) by Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), 2023-2025.

Current Research Activities: Architectured materials; Homogenization; Generalized continua; Defect mechanics; Fracture mechanics;

General Research Interests: Solid Mechanics; Fluid Mechanics; Multiphysics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mahmoud Mousavi
Senast uppdaterad: 2021-03-09