Sebastian Hanold

HR-generalist vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
sebastian.hanold[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 4261
Mobiltelefon:
072-9999225
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

HR-generalist vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
sebastian.hanold[AT-tecken]idehist.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999225
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sebastian Hanold
Senast uppdaterad: 2021-03-09