Karin Lange

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
karin.lange[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

EDU Uppdrag är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet. Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, landsting och näringsliv. EDU Uppdrag bygger skräddarsydd utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

Jag är handledare i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SBS. Jag är även förskollärare med utvecklingsledaruppdrag inom Uppsala kommun.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09