Rebecka Göransdotter

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
rebecka.goransdotter[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag doktorerar i utbildningssociologi och undersöker den första generationens disputerade kvinnors föreställningar om vetenskap och deras, i sin tur, påverkan på kvinnors relation till vetenskap i Sverige under 1900-talets första hälft. Jag är kopplad till forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och medlem i nätverket Uppsala Studies of History and Education (SHED) och Sveriges Kvinno- och Genushistoriker (SKOGH).

Nyckelord: history of education history of gender history of knowledge intellectual women

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rebecka Göransdotter
Senast uppdaterad: 2021-03-09