Gabriella Kindström

Doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
gabriella.kindstrom[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Doktorand i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
gabriella.kindstrom[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6507
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning. Mina forskningsintressen innefattar frågor som berör boendesegregation, bostadsförsörjning och gentrifiering.

Nyckelord: housing residential segregation gentrification

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gabriella Kindström
Senast uppdaterad: 2021-03-09