Thomas Arentzen

Forskare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Thomas.Arentzen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1338
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Teologie doktor och docent i kyrkohistoria från Lunds universitet.

Mitt expertområde är tidigkristen poesi och litteratur. Jag leder forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom, som fokuserar på träd i senantika och bysantinska källor. Sedan 2012 har jag varit artikelredaktör för open-access tidskriften Patristica Nordica Annuaria.

Nyckelord: ecocriticism byzantine christianity hymnography byzantine ecology trees hagiography early christian poetry eastern christianity mariology

  • Docent, Lunds Universitet 2018
  • Teologie doktor, Lunds Universitet 2014
  • Cand.philol., Universitetet i Oslo 2005
  • Cand.mag., Universitetet i Oslo 2001

Jag studerade teologi i Oslo och doktorerade sedan i tidig kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag som postdoktor forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity (finansierat av Norges forskningsråd) vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. År 2018 blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 beviljades jag ett fellowship som forskare vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi; nyligen har jag skrivit en bok om träd i bysantinska källor, Byzantine Tree Life. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Jag redigerade sedan antologin The Reception of the Virgin in Byzantium.

Uppdrag och medlemskap

  • Medlem i Association for the Study of Literature and Environment och European Association for Studies of Literature, Culture and the Environment
  • Medlem i l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP/IAPS)s råd
  • Medlem i Collegium Patristicum Lundenses styrelse
  • Medlem i Svenska forskningsinstitutet i Istanbuls Forskarkollegium
  • Medlem i Society of Oriental Liturgy
  • Artikelredaktör för Patristica Nordica Annuaria

Thomas på Academia.edu

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Arentzen
Senast uppdaterad: 2021-03-09