Vaibhav Mishra

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
vaibhav.mishra[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research is centered around the use of multivariate methods and machine learning in nuclear safeguards of current and future nuclear fuel cycles.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vaibhav Mishra
Senast uppdaterad: 2021-03-09