Hadil Zainal Kamil

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
hadil.zainal.kamil[AT-tecken]nck.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999286
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09