Soham Mukherjee

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
soham.mukherjee[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 60402 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Soham Mukherjee
Senast uppdaterad: 2021-03-09