Sarah Campbell

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
sarah.campbell[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2331
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Efter att ha läst språkvetenskap och arbetat som språklärare i över tio år i Storbritannien, Indien och Sverige är jag nu anställd som doktorand i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. Jag är intresserad av frågor relaterade till föräldraskap i migrationssammanhang, språk och sociala rättvisa, och faktorer som påverkar språkanvändning i migrationssammanhang. Min första bok, Swedish for Parents, publicerades 2019 av LYS Förlag.

Nyckelord: förskolan flerspråkighet didaktik phd student multilingualism plurilingualism transspråkande translanguaging öppna förskolan curriculum studies early years education förskoledidaktik social justice in education doktorand

Jag är doktorand i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. I min forskning tittar jag på den svenska öppna förskolan, där föräldrar och småbarn mellan 0-6 år deltar tillsammans.

Jag är intresserad av hur språkpolicyer uttrycks i styrdokumenter och planeringsdokument för öppna förskolor, samt vilka strategier pedagoger använder när de möter två- eller flerspråkiga besökare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sarah Campbell
Senast uppdaterad: 2021-03-09