Sarah Campbell

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
sarah.campbell[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Efter att ha läst språkvetenskap och arbetat som språklärare i över tio år i Storbritannien, Indien och Sverige är jag nu anställd som doktorand i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. Jag är intresserad av frågor relaterade till föräldraskap i migrationssammanhang, språk och sociala rättvisa, och faktorer som påverkar språkanvändning i migrationssammanhang. Min första bok, Swedish for Parents, publicerades 2019 av LYS Förlag.

Nyckelord: förskolan flerspråkighet didaktik phd student multilingualism plurilingualism transspråkande translanguaging öppna förskolan curriculum studies early years education förskoledidaktik social justice in education doktorand

Jag är doktorand i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. I min forskning tittar jag på den svenska öppna förskolan, där föräldrar och småbarn mellan 0-6 år deltar tillsammans. Jag fokuserar på för vuxna som lär sig svenska och föräldraskapsrelaterat innehåll på öppna förskolan. Jag undersöker hur pedagoger och andra anställda på öppna förskolor tänker kring sitt arbete med utrikes födda föräldrar, och vill bland annat ta reda på vilka typer av aktiviteter som anordnas för denna målgrupp och hur aktiviteterna går till.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sarah Campbell
Senast uppdaterad: 2021-03-09