Lina Keutzer

Kort presentation

Jag är doktorand i forskargruppen farmakokinetik och kvantitativ farmakologi under handledning av Ulrika Simonsson och Joakim Nyberg. Mitt främsta forskningsintresse ligger inom tuberkulos och dosindividualisering.

Nyckelord: pharmacometrics tuberculosis dose individualization

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lina Keutzer
Senast uppdaterad: 2021-03-09