Anne Reath Warren

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
anne.reath.warren[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 6362
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jäg är lektor i didaktik med inriktning flerspråkighet och nyanländas lärandet. Sedan 2018 har jag arbetat på Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering med kurser för modersmålslärare, studiehandledare, klass- och ämneslärare och skolledare om flerspråkighet i den svenska skolan. Mina forskningsintressen inkluderar utveckling av flerspråkiga litteraciteter och undervisning i språkligt heterogena grupper.

Reath Warren, A. & Oxley, S. (2021). ”Oväntade positiva effekter på utveckling av modersmål i pandemin”. I Läraren. 21.02.21. https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/ovantade-positiva-effekter-pa-utveckling-av-modersmalet-i-pandemin

Hedman, C. et al. (2019). ”Felaktig grundsyn bakom SD:s språkpolitik”. I Svenska Dagbladet. 19.02.21. https://www.svd.se/felaktig-grundsyn-bakom-sds-sprakpolitik (Jag tog initiativet till artikeln och skrev under den).

Reath Warren, A. & Sharif, H. (2019). Modersmål eller svenska – eleverna vill ha både och. I Lärarnas Tidning. 19.02.21. https://lararnastidning.se/modersmal-eller-svenska-eleverna-vill-ha-bade-och/

Schalley, A., Duek, S., Hedman, C., Paulsrud, B., Reath Warren, A., & Ringblom, N. (2018). “Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet” i Lärarnas Tidning. 18.02.21 https://lararnastidning.se/satsa-pa-flersprakigheten-och-modersmalsundervisningen/

Torpsen, A-C., Reath Warren, A., Straszer, B., Lindahl, C., Siekkinen, F., Svensson,G., Rosén,J., Allard, K. & Wedin, Å. (2016). “Transspråkande- en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik” i Lisetten 2-2016. https://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.301538.1476112549!/menu/standard/file/Transsprakande_Lisetten2_16.pdf

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne Reath Warren
Senast uppdaterad: 2021-03-09