Viktoria Waagaard

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
viktoria.waagaard[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2463
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsintresse finns inom didaktik och praktiknära forskning, där jag intresserar mig för språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Jag är också intresserad av forskning kring samarbete lärare-forskare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Viktoria Waagaard
Senast uppdaterad: 2021-03-09