Sonia Blomquist

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
sonia.blomquist[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand med inriktning mot litteraturdidaktik. Undersöker det metaforiska språkets roll i litteraturundervisning för andraspråkselever utifrån: (a) hur utforskat detta ämnesområde är nationellt och internationellt, (b) vilken vikt som läggs vid undervisning om metaforiskt språk i den språkutvecklande litteraturundervisningen i SVA i gymnasieskolan och (c) i vilken utsträckning läromedel i ämnet belyser metaforiskt språk samt hur metaforiskt språket är i dessa läromedel.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sonia Blomquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09