Lotte van den Heuvel

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
lotte.vandenheuvel[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8439
Besöksadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet
Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

ENKÄT OM SPORTFISKE PÅ GOTLAND

Min forskning fokuserar på relationen mellan människor och natur, speciellt i samband med fritidsfiske. Mitt nuvarande projekt syftar att samla information om sportfiskarnas fiskeaktiviteter på Gotland och sin relation till Gotland som fiskemål. Därutöver omfattar undersokningen några frågor om deras uppfattningar om miljön, och deras villighet för att bidra till fiskevård på Gotland.

Nyckelord: social-ecological systems recreational fisheries natural resource management human dimensions

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

During my BSc and MSc education in biology I worked on several projects related to aquatic ecology, water management, stakeholder collaboration and public perceptions. The interface between nature, science and civil society has formed the red thread through my work, which I continue in my work as a PhD candidate.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lotte van den Heuvel
Senast uppdaterad: 2021-03-09