Maja Rudling

Doktorand vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
maja.rudling[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 5788
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av hur barn utvecklar språk, och hur detta samspelar med utvecklingen av perception och uppmärksamhet. Min forskning fokuserar på den tidiga utvecklingen av neuropsykiatriska tillstånd, som autism, ADHD och språkstörning. Vad barn uppmärksammar påverkar hur de upplever världen och vad de lär sig. Tidiga skillnader i uppmärksamhet kan därför vara en viktig pusselbit för att förstå varför språk och kognition kan utvecklas annorlunda hos individer med neuropsykiatriska tillstånd.

Nyckelord: språkutveckling uppmärksamhet och perception barn med annorlunda utveckling

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Rudling
Senast uppdaterad: 2021-03-09