Anton Karlsson

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
anton.karlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3077
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Grennberg grupp

E-post:
anton.karlsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09