Anna Ingves

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
anna.ingves[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 7873
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i nordiska språk med inriktning mot svenska som andraspråk. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag ordförrådsutvecklingen hos nyanlända ungdomar på gymnasiets språkintroduktionsprogram. I projektet har jag utvecklat två ordförrådstest riktade mot dessa inlärare och testat 250 deltagare. Jag undersöker särskilt hur olika bakgrundsfaktorer påverkar ordinlärningen hos elever med olika bakgrund gällande bland annat utbildning och språkkunskaper.

Planerad disputation våren 2024.

Nyckelord: second language learning vocabulary development andraspråksinlärning complexity theory svenska som andraspråk swedish as a second language ordförråd ordförrådstestning språkintroduktionsprogram nyanlända ungdomar ordförrådsutveckling lexikala profiler komplexitetsteori bruksbaserad lingvistik vocabulary testing language introduction program newly arrived youths lexical profiles usage-based linguistics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Ingves
Senast uppdaterad: 2021-03-09