Douglas Spangler

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
douglas.spangler[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6667
Mobiltelefon:
073-4697613
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som forskningsassistent inom hälso- och sjukvårdsforskning vid Insitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, och leder även ett projekt vid Akademiska sjukhuset med att utveckla beslutsstödet som används för ambulansutlarmning vid Sjukvårdens Larmcentral. Mina forskningsintressen kretsar kring frågor om hur man mäter vårdbehov och kvalitet, och hur man kan nyttja prediktiva modeller för att förbättra bedömningsprocesser inom vården.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Douglas Spangler
Senast uppdaterad: 2021-03-09