Sofia Orrbén

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
sofia.orrben[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6432
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsintresse kretsar kring språkbruk i sexualbrottsdomar. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag särskilt hur språket i domar kan användas för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i skrift.

Nyckelord: genus rättslingvistik textforskning diskursanalys klarspråk våldtäkt sexualbrott genreanalys brottsoffer språkbruk validering

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt, Språkbruk i sexualbrottsdomar, syftar till att dels utreda hur språket kan användas för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i skrift, dels visa hur diskurser om offer och förövare vid sexualiserade övergrepp kommer till uttryck i sexualbrottsdomar från tingsrätt. Syftet uppnås genom att relatera språkbruk till konceptet validering som är ett begrepp inom psykologin och psykoterapin.

Planerad disputation: September 2024

Huvudhandledare: Andreas Nord

Biträdande handledare: Karin Idevall Hagren

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sofia Orrbén
Senast uppdaterad: 2021-03-09