Ismail Alkis

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
ismail.alkis[AT-tecken]enau.com.au
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ismail Alkis
Senast uppdaterad: 2021-03-09