Susanna Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinsk epidemiologi

E-post:
susanna.larsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postadress:
Epihubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Universitetslektor biträdande prefekt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ledning och administration

Telefon:
018-471 4945070-1679760
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Docent i epidemiologi och universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Disputerade vid Karolinska Institutet 2006. Postdoktor vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland 2007. Gästforskare vid Universitetet i Cambridge 2015-2016. Biträdande redaktör för Metabolism: Clinical and Experimental sedan 2022. Forskningsfokus är att identifiera orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Publicerat över 400 originalartiklar.

Nyckelord: cancer lifestyle epidemiology mendelian randomization diet cardiovascular diseases

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanna Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09