Stefan Sjöström

Professor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
stefan.sjostrom[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-4250088
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Stefan Sjöström är den första innehavaren av lärostolsprofessuren i socialt arbete vid Uppsala Universitet. Hans forskning spänner brett över flera av det sociala arbetes områden. Teoretiskt har han framför allt intresserat sig för perspektiv kring makt och kontroll, i synnerhet på mikronivå. Empiriska specialområden är psykisk ohälsa, tvångsvård, rättsprocesser, sexualiserat våld, samt medierelationer inom offentlig sektor.

Nyckelord: gender and sexuality mental health coercion public relations socialt arbete psykisk ohälsa tvångsvård makt social kontroll mediehantering våldtäkt viktimologi rättsprocesser power

Installationsföreläsning från 2028-11-26 som berör hur individuell framgång som forskare är beroende av insatser från ett stort antal andra personer, reflektioner om disciplinen socialt arbete, och forskningsresultat om makt och kontroll i den psykiatriska tvångsvården.

Stefan Sjöström disputerade 1997 vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. Sedan dess har han varit universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, haft en forskartjänst vid Luleå tekniska universitet och varit projektledare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Innan han tillträdde professuren i Uppsala var han universitetslektor i sociologi vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Sjöström utnämndes till docent i socialt arbete vid Umeå universitet 2006.

Han har gjort ettåriga gästforskarvistelser vid dels Auckland University of Technology (Centre for Social Ethics), dels University of Auckland (Department of Sociology).

Installationsföreläsning:
Tvångsvård som kultur- om krockar mellan omtanke, evidens och rättssäkerhet
(populärvetenskaplig, 17 min)

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/439/video/8378

Research gate profile:

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Sjoestroem">Stefan Sjöström on ResearchGate</a>

Tillsammans med Stina Bergman Blix leder Stefan Sjöström forskargruppen Emotion-Justice-Interaction (EmoJI).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Sjöström
Senast uppdaterad: 2021-03-09