Philipp Gaiser

Doktorand vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Emanuelsson grupp

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
philipp.gaiser[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philipp Gaiser
Senast uppdaterad: 2021-03-09