Ines Khadri

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
ines.khadri[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3678
Mobiltelefon:
072-9999829
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ines Khadri
Senast uppdaterad: 2021-03-09