Wiola Öhlund

Ekonom vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
wiola.ohlund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1058
Besöksadress:
Rum POL 103179 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar med löpande ekonomifrågor samt ansvarar för budget, uppföljning och bokslut för avdelningen beräkningsvetenskap (TDB) och UPPMAX.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Wiola Öhlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09