Wiola Öhlund

Ekonomisamordnare vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
wiola.ohlund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1058
Besöksadress:
Rum ÅNG 102124 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Samordnare av ekonomigruppen samt kontaktperson i ekonomiska frågor gentemot universitetets centrala ekonomiavdelning och kansliet för teknik och naturvetenskap.

Jag hanterar övergripande ekonomifrågor och har ansvar för budget, uppföljning och bokslut för hela institutionen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Wiola Öhlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09