Natalia Ganuza

Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
natalia.ganuza[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2937
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i tvåspråkighet och anställd som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik. Under många år har jag bedrivit forskning och undervisning om flerspråkighet och svenska som andraspråk.

Akademiska meriter: fil dr, docent

Nyckelord: education multilingualism sociolinguistics second language acquisition

2008 disputerade jag i ämnet tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Cirka tio år senare blev jag antagen som docent i tvåspråkighet vid samma universitet. Jag har arbetat vid Uppsala universitet sedan början av 2019, då jag anställdes som universitetslektor i svenska som andraspråk. Sedan juli 2020 är jag anställd som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik. Mina främsta forskningsintressen är sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet och utbildning.

Tillsammans med fil. dr. Maria Rydell, Stockholms universitet, arbetar jag för närvarande med projektet Flerspråkighet och migration: Sociolingvistiska perspektiv på svensk samtidslitteratur (FLOMS).

Tidigare forskningsprojekt som jag har varit verksam i:

2013–2016 ”The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years” [VR 721-2012-4275]. Tillsammans med Dr Christina Hedman, Stockholm universitet.

2002–2008 ”Language and language use among adolescents in multilingual urban settings” [RJ 2000-5124:01]. Projektledare: Professor Inger Lindberg, Stockholm universitet.

2000–2003 “Language, language ideologies, and the educational experiences of Chilean students in Sweden and retornados in Chile” [RJ 1999-0027:1-2]. Projektledare: Professor Kendall King, Georgetown University/University of Minnesota.

Övrigt:

För mer information, besök gärna min profilsida: https://uppsala.academia.edu/NataliaGanuza

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalia Ganuza
Senast uppdaterad: 2021-03-09