Kristina Borodina

Doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
kristina.borodina[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan 1 oktober 2022 doktorand i civilrätt och offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Ämnet för min avhandling är "Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer". I korta drag utgör platssamverkan ett samlingsbegrepp för samverkan i syfte att skapa trygghet, säkerhet och ordning i ett avgränsat geografiskt område. Genom företeelsen utmanas gränsen mellan vad som traditionellt anses tillhöra den offentliga sfären och vad privata aktörer får göra.

Nyckelord: kommunalrätt förvaltningsrätt avtalsrätt fastighetsrätt associationsrätt trygghet offentliga miljöer allmänna platser

Född och uppvuxen i Moskva.

Moscow Aviation University 2005-2006 - Inriktning: Lingvistik, fokus på engelska och italienska.

Istituto Europeo di Design, Milano, 2006-2008 - Inriktning: Mode och Marknadsföring inom Mode

Oslo Högskola, 2009 - Inriktning: Pedagogik

Uppsala Universitet, Juristprogrammet 2014-2018

Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet, universitetsadjunkt 1 januari 2019- 30 juni 2020 - Undervisade i sak- och immaterialrätt

Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt, universitetsadjunkt 1 juli 2020- 30 juni 2022 - Kursansvarig lärare för kurser i arbetsrätt

Doktorand i civilrätt från och med oktober 2022. Undervisar på Terminskurs 6 samt fördjupningskurser.

Språk: ryska, engelska, svenska, spanska, italienska

Fritidsintressen: maratonlöpning, resor och språk

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Borodina
Senast uppdaterad: 2021-03-09