Luis Silva

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
luis.silva[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Marika Nestor

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09