Andreas Bergqvist

Doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
andreas.bergqvist[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5450
Besöksadress:
Rum ÅNG 104281 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en doktorand inom människa-datorinteraktion. Min forskning handlar om hur AI och automatisering i arbetet påverkar socio-tekniska dynamiker och arbetsengagemang. Jag intresserar mig särskilt för relationen mellan nya tekniker och design, och personliga resurser; så som självförmåga och egenmakt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Bergqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09