Fredrika Nyström

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
fredrika.nystrom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2463
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Doktorand i romanska språk vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
fredrika.nystrom[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1221
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar och forskar inom didaktik och språk. Mina intresseområden är moderna språk, särskilt spanska, och undervisningen i spanska som skolämne. Dessutom intresserar jag mig för praktiknära forskning och samarbeten mellan skola och universitet. Mitt pågående avhandlingsprojekt undersöker hur muntlighet konstrueras inom spanska som modernt språk i grundskolan.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fredrika Nyström
Senast uppdaterad: 2021-03-09