Harish Gudla

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
harish.gudla[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: dft molecular dynamics polymer electrolytes

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Harish Gudla
Senast uppdaterad: 2021-03-09