Vitalii Shtender

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
vitalii.shtender[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697261
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Synthesis intermetallic compounds/metal hydrides and their crystallography, solid state chemistry/physics and materials science. Broad experience in a design and optimization of novel intermetallic systems, including hydrogenation, magnetocalloric, permanent magnets and others. Proficiency in solid state synthesis, structural studies, physical properties characterization (hydrogenation, electrochemical and magnetic properties).

Nyckelord: intermetallics crystal structure permenent magnets metal hydrides magnetocaloric materials

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

https://scholar.google.se/citations?user=1KT-cD0AAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56096665900

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09