Sagar Ghorai

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
sagar.ghorai[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sagar Ghorai
Senast uppdaterad: 2021-03-09