Georgina Warner

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
georgina.warner[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6632
Mobiltelefon:
073-4697638
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

https://orcid.org/0000-0002-7850-9136

View Scopus profile

Roles:

Nyckelord: community-based interventions child and adolescent mental health womher randomised controlled trials patient and public involvement

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Georgina's background is in Psychology (MA, University of Cambridge; PhD, King’s College London). Prior to joining the Child Health and Parenting (CHAP) research group, she worked as a postdoctoral research fellow at the Dartington Service Design Lab and research manager at Autistica.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Social Development Goals:

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. Georgina's work contributes towards the following SDGs:

  • SDG1: No poverty
  • SDG3: Good health and well-being
  • SDG10: Reduced inequalities
  • SDG17: Partnerships for the goals

Current projects:

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Georgina Warner
Senast uppdaterad: 2021-03-09