Mattias Landelius

Kurssamordnare vid Matematiska institutionen, Administration

E-post:
mattias.landelius[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3202
Besöksadress:
Rum ÅNG 14208 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Samordnare av institutionens utbildningsutbud i SELMA t.ex. Kursplaner, kurstillfällen och kurslitteratur.

Forskarutbildningsadministratör (FUA)

Utbildningsstatistik och uppföljningsarbete t.ex. kursvärderingar på grund och avancerad nivå.

Övergripande arbete i LADOK och STUDIUM. t.ex. behörigheter, lärarrättigheter, support.

Universitetskollegiet, ledamot. 2022-

Utbildning

Fil. Kand. Fil. Mast.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Landelius
Senast uppdaterad: 2021-03-09