Yunqi Shao

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
yunqi.shao[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Member of the TEOROO group.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yunqi Shao
Senast uppdaterad: 2021-03-09