Karin Karlström

HR-strateg vid HR-avdelningen, HR-ledningsstöd

E-post:
karin.karlstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5369
Mobiltelefon:
072-9999369
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Nyckelord: arbetsmiljö hälsosamt arbetsliv systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Karlström
Senast uppdaterad: 2021-03-09