Paolo Pichini

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
paolo.pichini[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a PhD student working on modern techniques in scattering amplitudes.

I am currently working on applying amplitude methods to gravitational waves, which involves describing black hole binaries via a quantum field theory and computing observables in the classical limit. In particular I am interested in higher spin field theory and its role in describing rotating black holes.

Feel free to contact me for Bachelor's and Master's projects.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09