Clelia La Monica

Postdoktor vid Engelska institutionen

E-post:
clelia.lamonica[AT-tecken]engelska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Forskningskoordinator vid Institutionen för ABM, Centrumbildning i Digital Humaniora

E-post:
clelia.lamonica[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a scholar working with topics related to digital humanities and socio-linguistics, as well as interdisciplinary didactics and occupational communication. My research examines benefits garnered from combining disparate data sources--such as spoken/acoustical and perceptual/attitudinal language data; or genetic, archaeological, and linguistic datasets--using statistical learning. My background includes classics, general linguistics, socio-phonetics, and English language didactics.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Clelia La Monica
Senast uppdaterad: 2021-03-09