Joakim Svartheden

Pedagogisk utvecklare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; MedfarmDoIT

E-post:
joakim.svartheden[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-9999277
Besöksadress:
Husargatan 3, C6:305a, BMC
Postadress:
Box 563
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är pedagogisk utvecklare vid Läkarprogrammet och fungerar som projekt-koordinator för etableringen av den nya, sexåriga och direkt legitimationsgrundande läkarutbildningen. Jag intresserar mig för såväl planering som genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning, på ett direkt didaktiskt plan såväl som på ett koncept­mässigt och organisatoriskt.

Fil. kand. i Socialpsykologi, fil. mag. i Praktisk kunskap

Nyckelord: project management högskolepedagogik ethics pedagogical development medical humanities

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Svartheden
Senast uppdaterad: 2021-03-09