Petter Ingemarsson

Doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Doktorander

E-post:
petter.ingemarsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Petter Ingemarsson är doktorand vid Institutionen för socialt arbete. Hans avhandlingsarbete rör hur skjutvapenvåld i kriminella miljöer har etablerats som ett socialt problem i Sverige med fokus på sk. claims-making activities. Genom att använda kritisk diskursanalys kommer mediematerial och politiska motioner analyseras på diskursiv nivå. Socialtjänstens sociala praktik kommer även att undersökas i en mindre fallstudie.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09