Eric Bergelin

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
eric.bergelin[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2023 på en avhandling om hur vetenskapliga metoder kom att tillämpas mer i försvarssektorn under 1950- och 1960-talen. Nu är jag verksam som forskare vid Historiska institutionen och är engagerad i ett projekt om svenskt civilförsvar under kalla kriget.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09