Leyla Belle Drake

Doktorand vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
leyla.belle.drake[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid institutionen sedan hösten 2018 och är även knuten till det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Engaging Vulnerability. Mina forskningsintressen rör folkrätt/internationell straffrätt och deras historiska skärningspunkter med politisk aktivism, icke-statliga organisationer och dokumentationspraktiker i krig och konflikt. Min avhandling undersöker arbetsmetoder och epistemologiska antaganden vid 1967 års International War Crimes Tribunal, mer känd som Russelltribunalen.

Nyckelord: human rights history international criminal law war crimes fact-finding missions commissions of inquiry peoples tribunals witness studies testimony studies

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Leyla Belle Drake
Senast uppdaterad: 2021-03-09