Ngan Pham

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
ngan.pham[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5834
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Intensive expertise on Thermoelectrics and Nanofabrication

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ngan Pham
Senast uppdaterad: 2021-03-09